tibetský mastiff NIMRAS EYTEL GANESHA GANGPORI

Kaluga Timas Super Dog Bummer

Tigerdog's Kingdom Ehuang

Haribhadra Sundari

Tigerdog's Kingdom Abigail

Rishiwa Khampa

Rishiwa Fateh

Huang Xihua of Long Cheng Kennel

Handama Odonzaya

Alpha Maxima Boromir

Foo Sundari

Athena

Bassui Gangpori

Jetsan Narpo Ransi

Gokarmo Sundari